Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Edícia - Tradičná ľudová kultúra

"Naprostred Hrušova" - spevník ľudových piesní

Naprostred HrusovaMnohé zbierky ľudových piesní, ktoré vznikajú v súčasnom období, sú výsledkom snahy zanietených jednotlivcov zachytiť tradičný piesňový materiál pre nasledujúce generácie. Nezanedbateľná je však aj potreba zberateľov zakonzerovať piesne vlastnej lokality a zároveň ich vyšpecifikovať vzhľadom k okoliu s pocitom "toto sa tie naše"Nie je podstatné, že melódia je často známa v širokom okolí, text je však prispôsobený lokálnemu vkusu a potrebnám, čo, pravdaže, platí aj opačne. Zaznamenávanie ľudových piesní sa zvyčajne deje v období, v ktorom stratili svoju primárnu funkciu, vyšli z módy a nadobudli oveľa vzácnejšiu historickú hodnotu. Piesne z Hrušova uvedené v tejto zbierke nepredstavujú skamenelinu. Dá sa povedať, že takmer všetky sú živé. Svoje miesto našli v repertoári jedinečných interpretov miestnej dedinskej folklórnej skupiny a v repertoári Detskej folklórnej skupiny Ragačinka. Oba spomínané kolektívy oživujú mnohé už zabudnuté pesničky a dávajú im tak šancu žiť nový život. Výsledkom zanietenej práce speváko sú dva CD nosiče s názvom Čo sa stalo v hrušovskej dedine a Čardáše z Hrušova, no takisto aj táto zbierka - prvá časť piesňového fondu Hrušova, ktorá sa vám dostala a dostane do rúk.  

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Cena:  3,50 €


 

Svadobné zvyky obce Hrušov

Svadobne zvyky Svadba patrí do skupiny obradov prechodu. Svadobné obrady potvrdzujú zmenu rodinného a sociálneho stavu nevesty a ženích. Opúšťajú slobodný stav, navyše nevesta odchádza z rodičovského domu, vstupujú medzi dospelých členov lokálneho spoločenstva. Svadba tiež potvrdzuje utvorenie nových príbuzenských vzťahov medzi rodinami ženícha a nevesty. Viac o zvykoch a schéme svadby v Hrušove sa dočítate v ďalšej z vydaných knižiek z edície Tradičná ľudová kultúra v Hrušove.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Cena: 3,50 €


 

Hrušovský kroj a jeho premeny v čase

Hrusovsky kroj Vznik a vývoj ľudového odevu ovplyvnili najmä geografické a klimatické podmienky, ktoré si vyžadovali takmer po celý rok teplé oblečenie. Hontianska obec Hrušov leží v kotline v južnom cípe Krupinskej planiny. Zo všetkých strán je obklopená vrchmi, ktoré ju izolovali od ostatných obcí Hontu. Hrušov je slovenská obec, obyvatelia sú rímsko - katolíckeho vyznania. Na juhu susedí s maďarskou obcou a na severe s obcou, kde boli obyvatelia prevažne evanjelici. To zrejme spôsobilo pretrvanie tradičného odevu až do začiatku 20. storočia a nosenie kroja až do súčasnosti. Podľa toho pri akej príležitosti sa odev nosil, sa rozlišuje pracovný, sviatočný a obradový odev. Časté je rozdelenie podľa pohlavia na detský, ženský a mužský. Odlišný je odev mužov, žien a detí v lete a v zime. Na porovnaike a dokumentáciu vývoja odevu slúži popis jednotlivých súčastí odevu a súčasného kroja. Publikáciu dopĺňa strihová príloha a predlohy vzorov krížikovej a strojovej výšivky. 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

Cena: 5,00 €


 

Zvykoslovie obce Hrušov

Zvykoslovie obce HrusovOtvorením tejto knižky Vás samotný text a ilustrácie prevedú životom viacerých generácií Hrušovčanov.  Ich každodenný i sviatočný čas rytmizovala v minulosti práca na rodinno gazdovstve viazaná na prírodný cyklus striedania ročných období a náboženská viera pevne zviazaná s liturgickým rokom a svätením náboženských sviatkov. Táto knižka mnohých skôr narodených poteší. Oživí pamäť na detstvo, mladosť a ďalšie fázy života, pripomenie súdržnosť lokálneho spoločenstva. 

prof. Viera Feglová, CSc. 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Cena: 5,00 €


 

Tradičné staviteľstvo v Hrušove


Tradičné staviteľstvo.jpgTradičné staviteľstvo Hrušova je vďačná téma na výskum, tunajšie ľudové stavby sú typickým reprezentantom staviteľstva Krupinskej planiny aj Hontu všeobecne, ale majú aj svoje špecifiká, ktorými je Hrušov jedinečný. Táto výnimočnosť spočíva najmä v zriedkavom spôsobe osídlenia chotára a života v ňom. Tento, takzvaný dvojrezidenčný spôsob života, kde sa rodina neustále pohybovala medzi dedinskou a chotárnou časťou usadlosti mal za následok menšiu potrebu inovácií a skvalitňovania úrovne bývania. Z ďalších špecifických faktorov treba spomenúť izoláciu a odľahlosť obce aj neskorú kolektivizáciu, ktoré zapríčinili o niekoľko desaťročí dlhšie pretvávanie tradičného spôsobu života než na väčšine územia Slovenska.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky


Cena: 5,00 €


 

Hrušov a Hrušovčania

"Hrušovčania, ako aj ich lazovitá dedina v niekdajšej Hontianskej stolici, sa už dávnejšie stali nielen známymi, ale aj uznávanými pojmami. Najmä v národopisných kruhoch a vo folklórnom hnutí sa Hrušov a Hrušovčania používajú ako nejaké vybrané slová, podľa ktorých sa skloňujú najvyberanejšie reálie a najcennejšie hodnoty toho, čo sa označuje ako tradičná kultúra, či ľudové, hlavne tie autentické tradície." (Ján Botík)

Dielo profesora Jána Botíka pod názvom "Hrušov a Hrušovčania" ukončuje prvú viaczväzkovú kolekciu publikácií o tradičnej ľudovej kultúre našej obce vydaných v rokoch 2010 až 2014.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky


Cena: 5,00 €


 

Roľníctvo v Hrušove

"Zapametaj si eno...kim je človek malí nosia ho nad zemou, prvie bojazlivie kroke spraví po ňej, čím je starší stojí na ňej pevnejšie, robí na ňej kim vládze. Potom celkom stariho ho zase ťiská k ňej...až kim ho do ňej, do tej zemi ňepochovaju...naveki. Raz si nad ňou, potom na ňej a potom pod ňou...ňiekedi na ňu paňeš, ňiekedi ťa podrží, umorí, poteší, aľe hlavňe nachová...človek odíďe...aľe ona je tu furt."

V tejto publikácii sme sa snažili zachytiť vývoj poľnohospodárstva a práce roľníkov od najstarších období po združstevňovanie v roku 1980. Ďalšie etapy vývoja po súčasnosť už nesúvisia s tradičnou kultúrou, okrem toho je toto obdobie ešte príliš živé a rozporuplné, aby sme sa ho odvážili objektívne zhodnotiť. Táto práca preto ostáva otvorená pre ďalšie generácie výskumníkov. Už podtitulom "Gazda na poli a na dvore" sme sa chceli zamerať najmä na ťažšie gazdovské poľné práce, pestovanie plodín, chov zvierat, práce v lese, remeslá a s nimi súvisiace činnosti.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Cena: 6,00 €


 

Z hrušovského stola

"Úroda obila, sadenia a ovocia bola pomerne celkom dobrá. Živelná pohroma nebola, takže každodenný chlebík bol zariadený."

V Hrušove plynul rok pomaly popri práci pri dome i na poli tak, ako aj v iných roľníckych obciach Hontu. Chod gazdovstva zabezpečovala pevná ruka gazdu a starostlivé ruky gazdinej, ktorá udržiavala domácnosť v čistote a poriadku. K najdôležitejším povinnostiam gazdinej bolo zabezpečiť každý deň stravu pre celú rodinu. Aj z toho mála musela uvariť toľko jedla, aby nikto netrpel hladom. Ona rozdeľovala prácu, určovala množstvo surovín i rozdeľovanie stravy pre všetkých členov rodiny. Popri gazdovi zodpovedala za to, aby zásoby vydržali do ďalšej úrody, nemohli si členovia rodiny brať z potravín svojvoľne.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Cena: 6,00 €


 

O čom sa v Hrušove rozprávalo

 SKMBT_C22418101712480.jpg"Dľa druhej poviedky zase sú väčšinou prisťahovalci, síce z nitrianskeho              Hrušova, ktorí sa ale prispôsobili praobyvateľom. Predpokladá sa, že obec      svoj názov obdržala z toho, že sa v chotáre nachodí mnoho hrušiek                    (divých).  Pamiatky po praobyvateľoch sú rôzne zvyky a názvy, ďalej             podzemná skrýša, ako na "Prášnom vrchu" nachodiaci sa "Podzemný hrad",        kde sa obyvatelia pred nepriateľom skrývali.! 

Publikácia pútavo ukazuje, o čom a ako rozmýšľali Hrušovčania, ako prežívali, no predovšetkým, ktoré udalosti z veľkej i malej histórie si uchovali v pamäti a ako sa vedeli popasovať s neľahkými životnými okolnosťami. Som presvedčená, že po nej budú siahať nielen s nostalgiou súčasníci, ale aj so záujmom ako k prameňu poučenia a potešenia aj budúce generácie.

 

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Cena: 6,00 €


 

Hrušovská pospolitosť

SKMBT_C22418101712470.jpg"Publikáciu Hrušovská pospolitosť venujeme z vďaky všetkým obyvateľom, rodákom, priaznivcom obce, ktorí svojimi aktivitami prispeli k jej rozvoju a zlepšeniu kvality života Hrušovčanov. "

 

Publikácie sú návodom, ako dostávať medzi mladú generáciu výchovu k hrdosti jedinečnosť vlastnej kultúry, k hrdosti na múdrosť a šikovnosť svojich predkov, k hrdosti na svoje rody a rodiny i k hrdosti na svoje rodiská a tým aj na svoju vlasť. Na všetky slová  napísané o živote celej hrušovskej pospolitosti v tejto publikácií sa treba pozerať s veľkou úctou a jej tvorcom poďakovať, lebo je to dielo potrebné nielen pre prítomnosť, ale najmä pre budúcnosť.

 

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Cena: 6,00 €


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár


Úvodná stránka