Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O obci

Charakteristika obce

Dedina_hrusovPrvá písomná zmienka o obci Hrušov pochádza z roku 1272.  K pôvodu mena obce sa viaže legenda o veľkom výskyte planých hrušiek.
Obec Hrušov leží na juhu Banskobystrického kraja v západnej časti okresu Veľký Krtíš. Rozprestiera sa svahoch Krupinskej planiny. Má členitý reliéf chotára od nadmorskej výšky 200 m až po najvyšší vrch vo výške 525 m. Stred obce má nadmorskú výšku 380 m. Rozloha obce je 2331 ha, v prevažnej miere sú to trvalé trávne porasty.
Pre obec je charakteristická „dvojrezidenčnosť“, ktorá má pôvod v minulosti,  kedy obyvatelia počas týždňa hospodárili na lazoch a v nedeľu sa schádzali v dedine. Tento spôsob života bol uplatňovaný  najmä do roku 1979, kým v obci bolo súkromné hospodárenie. V tomto roku bol Hrušov pričlenený do Jednotného roľníckeho družstva  vo Vinici. Laznícke gazdovstvá sú roztrúsené po celom katastri jednotlivo alebo vytvárajú malé osady. V súčasnosti na lazoch už žijú väčšinou starší obyvatelia, ostatné domy sú využívané na rekreáciu a sú vo veľkej miere sú vo vlastníctve osôb, ktoré nepochádzajú z Hrušova.
Hrušov si zachováva svojrázny charakter s tradičnými ľudovými prvkami. Medzi významné  aktivity obce, ktoré sa snažia o uchovanie tradícií  patrí i celoslovenský festival Hontianska paráda, ktorý sa v obci koná každý rok, predposledný augustový víkend. V roku 2013 sa uskutoční už jeho 18. ročník. Hontianska paráda je netradičný festival tradičnej ľudovej kultúry a roľníckych remeselných prác a návštevníkom okrem folklórnych vystúpení ponúka i ukážky žatvy, mlátenia, pečenia chleba v tradičných kamenných peciach, opracovanie dreva, pálenie drevnej míle a pod.  Festival Hontianska paráda sa stal jedným z najvyhľadávanejších festivalov v rámci Slovenska a pre obec,              ale i celý región Hont  je dôležitým nástrojom rozvoja v oblasti cestovného ruchu.
V súčasnosti v obci žije 863 obyvateľov z toho 363 mužov a 500 žien. Nachádza  sa tu separovaná rómska osada, kde žije 130 Rómov. V obci je 21% miera nezamestnanosti. Prevažná časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva za prácou dochádza do miest v rámci Slovenska a tiež i do zahraničia.
Na poľnohospodárskej pôde v katastri obce hospodári roľnícke družstvo Cerovan Cerovo, ktoré zamestnáva i miestnych občanov. V obci sa nachádza i základná  škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským, ktorú navštevuje 155 detí z obce, ale i zo susednej obce Čelovce a z obcí Vinica, Kleňany a Dolinka, kde žije maďarsky hovoriace obyvateľstvo a zriadená je tu škola s vyučovacím jazykom maďarským. Materská škola, ktorú navštevuje 22 detí je umiestnená v budove základnej školy.
Od roku 1998 je starostom obce Ing. Pavel Bendík. Obecné zastupiteľstvo má v súčasnosti   7 členov. Hlavnou úlohou obecnej samosprávy je rozvoj obce a skvalitnenie života občanov obce. I napriek tomu, že obec má nevýhodnú geografickú polohu, leží v regióne s vysokou nezamestnanosťou, slabo vybudovanou infraštruktúrou, obci sa darí realizovať rozvojové projekty z národných i  európskych zdrojov. Za dosiahnuté výsledky obec v roku 2003 získala v národnej súťaži ocenenie „Dedina roka 2003“ a následne v roku 2004 Hrušov reprezentoval Slovenskú republiku v európskej súťaži „O cenu obnovy dediny 2004“ a za mimoriadne výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny Hrušov získaval  ocenenie za to, že sa v ťažkých  geografických a hospodárskych podmienkach snaží chrániť svoju identitu, budovať infraštruktúru, zlepšovať kvalitu života a budovať turizmus zachovávaním tradičných remesiel a kultúrnych aktivít. Pozoruhodná je  integrácia Rómov a príkladná spolupráca so susednými obcami a združeniami.

Mária Augustínová - bakalárska práca, máj 2013


 

webygroup

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár


Úvodná stránka