Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sobáš

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára.

K žiadosti treba pripojiť nasledovné doklady:

a) Slobodní

  • rodné listy
  • platné občianske preukazy

b) Ovdovelí

  • rodné listy
  • platné občiansk preukazy
  • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho

c) Rozvedení

  • rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • právoplatné súdne rozhodnutie , ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené 

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom , alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviská. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko. 

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. 

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov. 

Cudzinci predložia: 

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: 

  • rodný list, doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte, potvrdenie o osobnom stave, úmrtný list zomrelého manžela, prípapadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,ak ide o rozvedeného cudzinca doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. 

 

Vystavenie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine

K uzavretiu manželstva v cudzine Matričný úrad vydáva potvrdenie.

Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia.

Potvrdenie sa vydá po predložení platného občianskeho preukazu

 

 

 

 

 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár


Úvodná stránka