Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Šport

TJ Partizán Hrušov

V obecnej kronike sa uvádza, že prvými osobami, ktoré sa zaujímali o šport v Hrušove boli inžinieri a úradníci, ktorí hrávali hádzanú. Ťažké životné podmienky a neustála poľnohospodárska práca nedovoľovala obyvateľom obce rozvíjať športovú činnosť. V roku 1974 bola po schválení názvu Okresným výborom Československého zväzu telesnej výchovy vytvorená Telovýchovná jednota Partizán Hrušov. Prvým predsedom jednoty sa stal Ján Benko, podpredsedom Anton Lekýr a tajomníkom Vincent Humenaj. V neskoršom období organizáciu viedli Viliam Lekýr, Jozef Hajdúch, Štefan Lekýr a Mgr. Rudolf Santoris. Organizácia mala 114 členov z toho 37 žien. Od roku 1990 je TJ Hrušov členom Asociácie telovýchovných jednôt a klubov Slovenskej Republiky. V TJ pracovali tri oddiely: futbalový, turistický a stolnotenisový.

Predsedom stolnotenisového oddielu bol Jozef Varga, futbalového Viliam Lekýr a turistického Jozef Hajdúch. Dodnes je TJ dobrovoľným združením občanov obce, ktorí sa zaujímajú o šport, turistiku a iné záujmové činnosti v telesnej výchove. Prostredníctvom TJ občania obce uspokojujú svoje záujmy a záľuby v oblasti telesnej kultúry, taktiež vytvára podmienky na upevňovanie zdravia a zvyšovanie telesnej zdatnosti členov. Futbalový oddiel sa už od roku 1974 zúčastňuje futbalovej súťaže Oblastného futbalového zväzu vo Veľkom Krtíši.

V súčasnosti pracuje vo futbalovom klube družstvo žiakov a mužov, ktorí majú spoločne okolo 50 členov. Od roku 1975 bol zaznamenaný masový nárast záujmu o šport zo strany obyvateľov obce, preto TJ Partizán začala organizovať rôzne športové podujatia. Od roku 1979 sa organizoval futbalový turnaj o Putovný pohár predsedu TJ, ktorý sa tešil veľkej obľube. Po kooperácii s Maticou slovenskou a Obecným úradom v Hrušove sa v obci pravidelne organizoval hokejový, nohejbalový, volejbalový turnaj a halový turnaj v minifutbale seniorov a mužov. Na turnajoch sa stretávali obyvatelia a rodáci obce s priaznivcami športu z okolitých obcí. Na volejbalových turnajoch dokonca proti sebe súťažili aj tímy viacerých spolkov obce napr. telovýchovný, hasičský, matičiarsky. Ženy sa stretávali v priestoroch telocvične základnej školy, kde cvičili aerobik, hrávali florbal, volejbal a pod. Členovia jednoty sa v spolupráci s obcou a inými príspevkovými organizáciami podieľali aj na zveľaďovaní objektov slúžiacich im aj ostatným obyvateľom. Bola to napr. stavba sociálneho zariadenia, rekonštrukcia futbalového ihriska či postavenie polyfunkčnej budovy v blízkosti ihriska. Odliv obyvateľov obce za lepšími životnými podmienkami aj v TJ spôsobili úpadok a stagnáciu v činnosti niektorých oddielov.

V súčasnosti má TJ Partizán dva aktívne oddiely: futbalový a turistický. Výbor na čele s predsedom Jozefom Mihálikom tvorí Miroslav Sás, Anton Bendík a Mgr. Rudolf Santoris. Členskú základňu tvorí 63 aktívnych členov z toho 5 žien. Spoločensko - športové podujatia, ktoré TJ Partizán Hrušov organizuje priaznivo ovplyvňuje aj kultúrnu sféru a dianie v obci. Víziou organizácie je obnovenie činnosti stolnotenisového klubu, zlepšenie činnosti turistického oddielu, zlepšenie spolupráce so ženskou základňou a vytváranie viacerých masových spoločenských podujatí a turnajov, ktorých organizácia v ostatnom období stagnuje.

Anna Bendíková

(bakalárska práca, 2014)


 

webygroup

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár


Úvodná stránka