Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis do osobitnej matriky

Zápis do osobitnej matriky

Zápis do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)

Sú to matričné udalosti slovenských občanov vzniknuté v cudzine. 

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine.

Doklady potrebné k zápisu do osobitnej matriky:

A) Zápis o narodení

 • rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (OP, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
 • ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list
 • ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode
 • ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)
 • ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky -ová: písomná žiadosť

B) Zápis o uzavretí manželstva

 • sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (OP, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR
 • rodný list žiadateľa
 • ak uzatváral slovenský občan uvedené manželstvo ako rozvedený: právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak uzatváral slovenský občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela
 • ak nevesta - slovenská občianka žiada o  zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky - ová: pisomnú žiadosť 

C) Zápis o úmrtí

 • úmrtný list - úradne preložený do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (OP, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
 • rodný list zomrelého

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom. V prípade fotokópié musia byť overené notárom.


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár


Úvodná stránka